vnl.atServices / ... / Berufsbegleitend / Berufsbegleitend
WIFI

LKW - Ladungssicherung (WIFI)

Fahrer-Qualifizierung gemäß §12 GWB, BGBl. II 139/2008

LKW - Ladungssicherung 1d, 2b, 3g (Modul 3) Kursnummer: 8814 10 EH
LKW - Ladungssicherung (Modul3) Kursnummer: 75003015; 75003025; 75003035; 75003045; 75003055; 75003065; 75003075; 75003085; 8 EH
Mit Unterstützung von:
Unsere Partner: